Styrelsen 2022/2023

Namn: Johan Liljegren
Roll: Ordförande
Medlem sedan:  2016

Namn: Linnéa Runhage
Roll: Medlemsansvarig / Webb / Marknad
Medlem sedan: 2017

Namn: Linus Strömsnes
Roll: Ekonomiansvarig
Medlem sedan: 2012

Namn: David Thorp
Roll: Head Coach
Medlem sedan: 2012

Namn: Jenny Walter
Roll: Suppleant
Medlem sedan: 2017

Kallelse årsmöte 2022

Hej vänner!

Välkommen till årsmöte i Gothenburg Box Affilifate AB och Gothenburg Functional Fitness Ideell Förening den tisdag 29 mars klockan 18:15. Mötet hålls i Gothenburg Functional Fitness lokaler på Flöjelbergsgatan 7B. Det är viktigt att du kommer och gör din röst hörd, vilket är både en rättighet och skyldighet i en ideell förening. För att ha rösträtt måste du ha betalt in medlemsavgiften till föreningen för 2022 se information nedan och föreningen stadga.

Medlemsavgift

Nytt kalenderår innebär ny medlemsavgift till föreningen Gothenburg FF , 200:- som betalas in snarast. För att underlätta den administrativa delen så är vi väldigt tacksam om betalning kan ske till vårt bankgiro, men det går självklart även bra med swish.Vänligen märk betalningen med ert namn och att det gäller medlemsavgift för 2022.

Betalningsalternativ:Bankgiro: 736-6586Swish: 1236931653

Sök till styrelsenÅrsmöte innebär att ny styrelse skall väljas. Flera stolar kommer att stå tomma och behöver nytt kött och blod. Ta dig en funderare och anmäl intresse eller kom med förslag till 2022 års valberedning. Ny och stark energi behövs! Valberedning är David Thorp
Motioner skickas till ordf@gothenburgfunctionalfitness.se senast 15 mars.

Vänligen Styrelsen